Bérlési feltételek

  1. Bérbevevő a gépet kipróbálta, azt kifogástalan állapotban átvette.
  2. Bérbevevő kijelenti, hogy a gép kezelését és munkavédelmi követelményeit ismeri.
  3. A gép szakszerűtlen kezeléséből eredő károkért és a szaktudás hiányából eredő nem megfelelő végeredményért a bérbevevő vállalja a felelősséget, a bérbeadó a gépekben, eszközökben keletkező károk   szakszerű javításának költségeit a kaucióból levonja.
  4. Elveszett gépet új beszerzési áron köteles a bérbevevő megtéríteni.
  5. A gép elszállítása és visszaszállítása a bérlő feladata és költsége, amennyiben más megállapodás nem születik. -5/b. Amennyiben a gép a bérlő kérésére kiszállitással kerül bérbeadásra, és a helyszinen realizálódik hogy az üzemeltetéséhez szükséges feltételek a bérlő hibájából nem állnak rendelkezésre (p. áramhiány, vízhiány, helyszinre juttatási nehézségek, stb. ), abban az esetben a gép ki és elszállitásának díját, és 4 órán belüli visszajuttatás esetén a gépbérlés díjának 50% át köteles kifizetni. 4 órán túli bérbevétel esetén 100% ot számolunk fel bérleti díjként! A napi bérlet a bérlés időpontjától, ( legkorábban reggel 7 óra ) – másnap reggel 8 óráig szól. A gép bérleti díját akkor is köteles megfizetni a bérlő, ha a gépet kibérelte, de bármely oknál fogva nem használta!
  6. Bérbevevő a szerszámot, eszközt tiszta állapotban vette át és ugyanilyen tiszta állapotban köteles

Visszaszolgáltatni.amennyiben ez nem történik meg, az eszköz /géptisztítás díja: 2500 Ft + ÁFA./gép

Fizetési határidő: a gép visszahozásának ideje, áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!